İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ 

Doğuş İnsan Kaynakları Politikamız; büyüme ve hedeflerine ulaşma yolunda en büyük kaynağının çalışanları olduğundan hareket ederek, çalışanlarıyla karşılıklı güven esasına dayanan, her zaman çalışanlarına değer ve öncelik veren ve her daim şirketimiz misyonu, vizyonu ve etik değerlerini esas alan bir yönetim sistemini kabul eder. 

Şirketimiz, çalışanlarını kişisel ve mesleki konularda geliştirmeye ve başarıyı çalışanlarıyla paylaşmaya her koşulda özen gösterir. Çalışanlarına karşı açık ve dürüst olmayı ilke edinen, her çalışanı için fırsat eşitliğini esas alan, çalışanların motivasyon ve bağlılıklarını artıran çalışma ortam ve koşullarını yaratmayı hedefleyen ve kurumumuz bünyesinde fark yaratan başarı ve verimlilik odaklı çalışmaları her daim ödüllendirmeyi esas almıştır.