HİLTİ

HİLTİ

PASİF YANGIN DURDURUCU ÜRÜNLER GENEL BİLGİLER
 
Pasif yangın durdurucu (PYD) ürünler yapıların yangından korunması için alınan önlemlerden algılama sistemleri (duman ve ısı detektörleri..vs) ve aktif söndürme sistemlerine (sprinkler, gazlı söndürme) ek olarak yangınla mücadelede kullanılan yardımcı sistemlerdir. PYD ürünlerin temel fonksiyonları yangın esnasında oluşan alev,duman ve zehirli gazları belli bir alanda hapsederek, yayılmasını geciktirmek ve başka mahalleri etkilemelerini belirli bir süre engellemektir.
 
PYD sistemleri sayesinde yangının yayılması yavaşlatıldığı için, söndürülmesi ve kontrol altına alınması da çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Müdahale ekiplerine zaman kazandırılarak can ve mal kayıpları ciddi oranda azaltılmaktadır. Ayrıca, sigorta firmalarının bu sistemlerin kullanılmasını teşvik eden prim indirimleri sayesinde çoğu zaman bir kaç yıl içerisinde ürün yatırımının geri dönüşü sağlanmaktadır. Konu ile ilgili sigorta firmanızla irtibata geçmenizi şiddetle tavsiye ederiz.
 
Yangın bariyerleri oluşturulmadan önce yapı kendi içerisinde yangınla ilgili eylem planı doğrultusunda yatay ve dikey doğrultuda yangın zonlarına ayrılmalıdır. Eğer hiç bir zonlama yapılmaz ise tüm yapı tek bir yangın zonu olarak alınır, dolayısıyla herhangi bir yangın tehlikesinde tüm yapının zarar görme olasılığı vardır. Yangın zonları ya da kompartman olarak da tanımlanan bölgeler, yangın esnasında duman ve alevin hapsedildiği hacimler olarak tanımlanabilir. Pasif yangın durdurucu ürünler kullanılarak oluşturulan bu zonlar sayesinde, yangın esnasında binanın tümü yerine,yalnızca yangının çıktığı bölge risk altında olacak ve alev ve dumanın yayılması belirli sürelerle durdurulacaktır.
 
Hilti PYD ürünlerinin hepsi uygulandıkları bölgedeki yeni tesisat geçişlerine ve tesisatta olması muhtemel tamiratlara olanak sağlayan bir yapıya sahiptir.
 
Çoğu zaman basit mekanik metodlar kullanılarak (darbesiz matkap, maket bıcağı..vb) bariyere zarar vermeden rahatlıkla ürünler üzerinde işlem yapılabilir ve daha sonra yine aynı malzemeler kullanılarak bariyerin tamiratı gerçekleştirilebilir. Ayrıca tüm ürünlerin 30 yıl boyunca yangın durdurucu özelliklerini muhafaza ettikleri yapılan laboratuvar testleriyle kanıtlanmıştır. Ürün uygulamaları yapıldıktan sonra yukarıda gösterilen “Uygulama Plakası” sayesinde uygulama bilgilerine erişim yıllar boyu rahatlıkla sağlanır
 
 
UYGULAMA ESASLARI 
 
PYD ürünlerin uygulama esasları binanın yatay ve dikey doğrultuda, mevcut tesisat boşlukları, duvar-tavan birleşimleri ve dilatasyon derzlerinin uygun PYD ürünü ile izole edilerek yangın zonlarına ayrılması prensibine dayanır.


Dikey doğrultuda, katlar arası yangın izolasyonun sağlanması için katların tavan ve döşemelerinde bulunan tesisat geçişlerindeki tüm boşluklarının yangın durdurucu malzemeler kullanılarak alev, gaz ve duman geçişini engelleyecek hale getirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde her kat bir yangın zonu oluşturacak, ve yangının bir kattan bir kata geçişi belirli bir süre durdurulacaktır. Dikey doğrultuda yangının sadece aşağıdan yukarıya doğru yayılma prensibine dayalı olarak, pasif yangın durdurucu ürünler döşeme altı hizasından başlayarak uygulanır (Kelepçe, sargı ve mastikler)
 
Bu esaslara bağlı olarak iş merkezlerinde temel olarak aşağıda belirtilen alanlarda dikey yönde yangın izolasyonu yapılmaktadır.
 
Mekanik şaftlar ve döşemede açılmış delikler ve diğer geçişler
Elektrik şaftları ve döşemeden geçiş yapan serbest kablo ve kablo tavaları
Elektrik odaları, pano ve trafo merkezlerindeki döşemeden geçiş yapan dikey yöndeki elektrik tesisatları
Döşemeden geçen dilatasyon derzleri
 
Yatay doğrultuda yangın izolasyonu yapılırken, kat içerisinde, kat duvarlarından geçiş yapan tüm tesisat boşluklarının kapatılması hedeflenir. Böylelikle yangın esnasında alev, duman ve zehirli gazların yatay doğrultuda ilerlemesi belirli bir süre engellenir. Yatay doğrultuda yangının her iki yönden gelme ihtimaline karşılık pasif yangın durdurucu ürün uygulamaları duvarın her iki yönünde de yapılır. (Kelepçe sargı ve mastikler)
 
Yukarıdaki esaslara bağlı olarak yatay yönde iş merkezlerinde temel olarak aşağıda belirtilen alanlarda yangın izolasyonu yapılmaktadır.
 

Elektrik şaftlarından yatay yönde çıkış yapan tesisat geçişleri
Yangın ya da kaçış koridoru duvarları ile yangın merdiveni duvarlarından yatay yönde geçiş yapan elektrik ve mekanik tesisat boşlukları
Yangın koridoru, yangın merdiveni ve kaçış koridoru duvarlarının üst döşeme ile birleştiği tavan-duvar birleşim derzleri ve dilatasyon derzleri
Mutfak, kazan dairesi, trafo ve pano odaları duvarlarından yatay yönde geçiş yapan elektrik ve mekanik tesisat boşluklar
Screenshot_4
 
UYGULAMA ESASLARI VE ÖNERİLER
 
Uygulamalar yapılırken ekte sunulan onaylar dikkate alınarak yangın durdurucu ürünlerin montajı yapılmalıdır. Aşağıda genel uygulama detaylarını bulabilirsiniz, uygulamalar genel tavsiye niteliğinde olup, ebatlandırmalar için ilgili onay esas alınmalıdır. Ürünlerle ilgili özet bilgileri de ilerleyen bölümlerde bulabilirsiniz. Ayrıca ekte daha detaylı teknik dökümanlar dikkatinize sunulmuştur.
Sahadaki mevcut durum onaylarda belirtilenlerden farklılık arzedebilir, bu gibi durumlarda mevcut duruma uygun ilgili onaya göre montaj yapılmalı, mevcut onaylardan farklı bir durum ile karşılaşıldığında, Hilti teknik ekibinden destek alınmalı ve tavsiyeler doğrultusunda uygulama yapılmalıdır.
 
1. Havalandırma Kanalı Geçişleri
 
Havalandırma kanallarının duvar ve döşeme geçişlerinde CP 601S Yangın Durdurucu Elastik Mastik ve CP 636 Yangın Durdurucu Harç ürünleri ile aşağıda belirtilen yöntemler kullanılarak yangın bariyerleri oluşturulabilir.
 
Yangın anında havalandırma kanalının ısıdan dolayı içe doğru bükülerek boşluk yaratmasını engellemeye yönelik çelik vidalarla kanala tutturulacak olan köşebentler çelik vidalarla havalandırma kanalına tutturulmalıdır.. Çelik vidaların, havalandırma kanalının köşesinde 2 cm uzakta, daha sonra da 7 cm aralıklarla olacak şekilde montajları yapılmalıdır.
 
Duvar uygulamalarında mastik uygulaması duvarın her iki tarafında olacak şekilde yapılmalıdır. Duvardaki boşluklar gerekirse harç kullanılarak küçültülerek onaylarda belirtilen ebatlara getirilmelidir.
 
Tüm uygulamalarda sahadaki mevcut duruma uygun olan onay esas alınarak uygulama kalınlıkları belirlenmelidir. Eğer sahadaki duruma uygun bir onay temin edilemez is Hilti Teknik Departmanı ile iletişime geçilmeli ve Hilti tavsiyeleri doğrultusunda uygulama yapılmalıdır.2. Boru Geçişleri
 
Yangın, doğalgaz sıhhı tesisat ve ısıtma-soğutma borularının yatay ve dikey geçişleri, kullanılacak borunun cinsine bağlı olarak aşağıda belirtilen detaylar doğrultusunda uygun olan yangın durdurucu ürünler kullanılarak kapatılmalıdır.
 
Tüm uygulamalarda sahadaki mevcut duruma uygun olan onay esas alınarak uygulama kalınlıkları belirlenmelidir. Eğer sahadaki duruma uygun bir onay temin edilemez is Hilti Teknik Departmanı ile iletişime geçilmeli ve Hilti tavsiyeleri doğrultusunda uygulama yapılmalıdır.
 
İzolasyonsuz Metal Boru Geçişleri:
 
Metal boru geçişlerinde, CP 606 mastik ve taşyünü çözümü havalandırma Kanallarındaki uygulamaya benzer bir şekilde kullanılmalıdır. Duvar geçişlerinde iki taraflı uygulama yapılmalı, döşeme geçişlerinde ise belirtilen şekilde üsten uygulama yapılmalıdır.


anmaz İzolasyonlu Metal Boru Geçişleri: 
 
Cam yünü ya da taş yünü izolasyon malzemesi ile kaplı borular için, metal borularda için belirtilen esaslar doğruldusunda uygulama yapılmalıdır.
 
Yanmaz İzolasyonlu Metal Boru Geçişleri: 
 
Yanıcı izolasyon malzemesi ile kaplı borular için aşağıda belirtilen şekilde yangın durdurucu ürünler uygulanmalıdır.

Plastik Boru Geçişleri:
 
Plastik boru geçişlerinde 50 mm çapa kadar olan borular için CP 611A İntümesan mastik ürünümüzün kullanılması uygundur. Daha büyük çaplarda olan borular için CP 648E İntümesan Sargı ürünümüzün kullanılması uygundur.
 
Döşeme uygulamalarında, mastik ve kelepçeler döşeme altı hizasında; duvar uygulamalarında ise mastik ve kelepçeler duvarın her iki tarafında aşağıda belirtilen şekilde uygulanmalıdır.


3. Kablo ve kablo tavası geçişleri 
 
Elektrik şaftlarında ve tesisat şaftlarının duvar geçişlerindeki kablo tavası ve serbest kablo tavası geçişleri için aşağıda belirtilen detaylarda uygulama yapılabilir. Uygulama için CP 620 köpük ürünümüzün kullanılması uygundur.
 
Tüm uygulamalarda sahadaki mevcut duruma uygun olan onay esas alınarak uygulama kalınlıkları belirlenmelidir. Eğer sahadaki duruma uygun bir onay temin edilemez ise Hilti Teknik Departmanı ile iletişime geçilmeli ve Hilti tavsiyeleri doğrultusunda uygulama yapılmalıdır.
Köpük uygulamalarında döşemede ve duvarda minimum uygulama kalınlığı 20 cm olmalıdır.


 Uygulama Alanları
 
Yapılarda pasif yangın durdurucu ürünlerin genel kullanım yerleri soldaki resimde gösterilmiştir. Yapılar betonarme, tuğla, gazbeton ve alçıpan yapı elemanlarından oluşmuş olabilir.
 
Uygulama yerleri aşağıda açıklanmıştır:
 
J Derzler ( tavan-duvar birleşim derzleri, döşeme ve duvardaki dilatasyon derzleri, alçıpan birleşim derzleri)
 
P Isıtma-soğutma, sıhhı tesisat boruları (plastik, metal, izolasyonlu borular)
 
C Tekli kablolar, kablo demetleri, kablo tavaları
 
D Havalandırma kanalları
 
M Mekanik ve elektrik tesisatların birlikte olduğu karışık mekanik ve elektrik tesisat şaftları, boş açıklıklar
 
Yangın bariyerleri oluşturulmadan önce yapı kendi içerisinde yangınla ilgili eylem planı doğrultusunda yatay ve dikey doğrultuda yangın zonlarına ayrılmalıdır. Eğer hiç bir zonlama yapılmaz ise tüm yapı tek bir yangın zonu olarak alınır, dolayısıyla herhangi bir yangın tehlikesinde tüm yapının zarar görme olasılığı vardır. Yangın zonları ya da kompartman olarak da tanımlanan bölgeler, yangın esnasında duman ve alevin hapsedildiği hacimler olarak tanımlanabilir. Pasif yangın durdurucu ürünler kullanılarak oluşturulan bu zonlar sayesinde, yangın esnasında binanın tümü yerine,yalnızca yangının çıktığı bölge risk altında olacak ve alev ve dumanın yayılması belirli sürelerle durdurulacaktır
 
19.12.2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (27.11.2007 – 2007/12937) ile bu ürünlerinin kullanılması kanuni olarak zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca sigorta firmaları tarafından, bu ürünlerin kullanılması halinde ciddi oranda prim indirimleri uygulanmaktadır.
 
Tüm dünyada kabul görmüş Hilti kalitesi ve uzman teknik ekibimizin de desteği ile size bu konuda mümkün olan en iyi hizmeti vermek arzusundayız. Sorularınız için lütfen bizimle temasa geçin.
 
Aşağıda soldaki alanlarda kullanılmasını önereceğimiz ürün ve sistem çözümlerini bulacaksınız.Resim
Ürün
Tanımlama
Uygulama Alanları
Kullanıcı Avantajları
Sertifika
Screenshot_13
1 CP 601S Elastomerik Yangın Durdurucu Derz Dolgu Mastiğ
Özellikle hareketli bölgelerde kullanılabilir, 4 saate kadar alev ve duman geçirimsizlik sağlayan silikon bazlı mastik
150 mm genişliğe kadar olan dilatasyon derzleri, tavan döşeme birleşim yerleri
• 200 mm çapa kadar metal borular
• Havalandırma kanalları
• +/-% 25 hareket kapasitesi 
• Hızlı ve kolay uygulama 
• Derzler için ekonomik çözüm 
• Mükemmel su yalıtımı 
• Astar kullanmadan yüzeye tutunma özelliği 
• 4 saate kadar alev ve duman yalıtımı 
• 30 yıl servis ömrü 
• Mükemmel akustik performans
BS, UL, AS, DIN, FM, LPCB
2 CP 606 Esnek Yangın Durdurucu Mastik
Düşük hareketli derzlerde 4 saate kadar alev ve duman yalıtımı sağlayan akrilik bazlı mastik
• 100 mm genişliğe kadar olan düşük hareketli ya da hareketsiz derzler (Alçıpan birleşim derzleri, tavanduvar birleşim derzleri) 
• 200 mm çapa kadar olan metal borular, havalandırma kanalları
• +/- %10 hareket kapasitesi 
• Su bazlı boyalarla boyanabilir 
• Hızlı ve kolay uygulama 
• Mükemmel akustik izolasyon 
• 4 saate kadar alev ve duman yalıtımı 
• 30 yıl servis ömrü 
• Su kullanarak hızlı ve kolay temizleyebilme imkanı
BS, UL, AS, DIN, FM
3 CP 672 Yangın Durdurucu Derz Dolgu Spreyi
Maksimum hareketin gerekli olduğu yapısal derzler için gaz tabancası ya da fırça ile kolay uygulanabilir derz dolgu malzemesi
• Duvar-döşeme birleşim yerleri 
• Dış cephe-döşeme bağlantı boşlukları, perde duvar derzleri 
• Genleşme derzleri
• +/- %50 hareket kapasitesi 
• Sprey makinaları ya da fırça ile kolay uygulama 
• Su bazlı formülasyon 
• Su kullanarak kolay temizleyebilme imkanı 
• Uygulandıktan sonra çatlamaya dirençli
UL, FM, BS, OPL
4 CP 611A İntümesan Yangın Durdurucu Mastik
4 saate kadar yangın dayanımı sağlayan, ısı altında yüksek genleşme özelliklerine sahip akrilik bazlı mastik
• Tekli kablo ve kablo demetleri geçişleri 
• 50 mm çapa kadar yanıcı plastik boru geçişleri 
• 160 mm çapa kadar metal borular 
• Yanıcı izolasyonlu metal borular
• Geniş uygulama alanı 
• Su bazlı boyalarla boyanabilir 
• Hızlı ve kolay uygulama, gerektiğinde rahatlıkla sökülebilir 
• Dış mekan kullanımlarına uygun 
• 7 bara kadar genleşme basıncı 
• Yeni kablo geçişlerine izin kısmen izin verme 
• Silikon içermez
BS, AS, DIN, LPCB, FM
5 FS-ONE İntümesan Yangın Durdurucu Mastik
4 saate kadar yangın dayanımı sağlayan, ısı altında yüksek genleşme özelliklerine sahip akrilik bazlı mastik
• Tekli kablo ve kablo demetleri geçişleri 
• 50 mm çapa kadar yanıcı plastik boru geçişleri 
• 160 mm çapa kadar metal borular 
• Yanıcı izolasyonlu metal borular 
• Yanıcı izolasyonlu metal borular
• Geniş uygulama alanı 
• Su bazlı boyalarla boyanabilir 
• Hızlı ve kolay uygulama, gerektiğinde rahatlıkla sökülebilir 
• Dış mekan kullanımlarına uygun 
• 7 bara kadar genleşme basıncı 
• Yeni kablo geçişlerine izin kısmen izin verme 
• Silikon içermez
UL, FM
6 CP 636 Yangın Durdurucu Harç
Orta ve büyük ölçekli yatay ve dikey geçişlerin yangın yalıtımında kullanılan çimento bazlı yangın durdurucu harç
• Geniş açıklıklar için ideal 
• Karışık tesisat şaftlarında diğer yangın durdurucu ürünlerle kullanılabilir 
• Havalandırma kanalları 
• Elektrik tavaları, tekli ve çoklu kablo geçişleri 
• Metal borular
• Mala ile kolaylıkla uygulama 
• Yatayda asma kalıp ile uygulama, dikeyde kalıp gerektirmeyebilir, küçük açıklıklara kalıpsız uygulama 
• Boyanabilir 
• Dış mekan kullanımlarına uygun 
• 30 yıl servis ömrü 
• Sudan hafif özgül ağırlık
UL, FM
7 CP 644 Yangın Durdurucu Boru Kelepçesi
Galvaniz kaplı metal muhafaza içerisine yerleştirilmiş ısı ile genleşen (intümesan) şerit malzeme içerikli, kullanıma hazır kelepçe
• 50 mm ile 250 mm çap aralığındaki tüm plastik boru geçişleri (PVC, PVCC, PVC HI, HDPE, PP, ABS, B1 ve B2 Borular)
• 1.8 mm ile 16.2 mm et kalınlığına sahip borularda kullanılabilir 
• Kullanıma Hazır ürün 
• 1:40 oranında yüksek genleşme 
• Farklı tip borularda kullanım 
• “Çıtçıt”lı kapama mekanizması ile kolay montaj 
• 30 yıl servis ömrü
BS, UL, DIN
8 CP 643 Yangın Durdurucu Kelepçe
Galvaniz kaplı metal muhafaza içerisine yerleştirilmiş ısı ile genleşen (intümesan) şerit malzeme içerikli, kullanıma hazır kelepçe
• 32 mm ile 160 mm arasında çapa sahip tüm yanıcı boru geçişleri
• Kullanıma hazır ürün 
• 1:40 oranında yüksek genleşme 
• Farklı tip yanıcı borularda kullanım 
• “Çıtçıt”lı kapama mekanizması ile kolay montaj 
• Tekrar tekrar kullanılabilir 
• 30 yıl servis ömrü 
• Akustik yalıtım özelliği
BS, UL, DIN, FM
9 CP 648-S İntümesan Tekli Boru Sargısı
Metal muhafazasız, çapa göre kullanıma hazır grafit bazlı ısı ile genleşme özelliğine sahip yanıcı boru sargısı
• 50 mm ile 160 mm çap aralığına sahip yanıcı borular, izolasyonlu metal borular
• Kullanıma hazır ürün 
• Kelepçelerin sonradan montajının problemli olduğu alanlar için ideal 
• Yangın bariyerinin içerisinde kalıcı olacak şekilde kullanılır 
• Birbirlerine yakın mesafedeki yanıcı borular için sorunsuz montaj 
• 30 yıl servis ömrü
BS, UL, DIN
10 CP 648-E İntümesan Çoklu Boru Sargısı
Plastik ve izolasyonlu borular için çaptan bağımsız kullanılabilen, 10 m uzunluğunda, ısı ile genleşme özelliğine sahip boru sargısı
• 160 mm çapa kadar olan plastik borular Yanıcı izolasyonlu borular
• Çok çeşitli çapların olduğu boru geçişlerinde boru çapından bağımsız esnek kullanım 
• Kullanıma hazır ürün 
• Kelepçelerin sonradan montajının problemli olduğu alanlar için ideal 
• Yangın bariyerinin içerisinde kalıcı olacak şekilde kullanılır 
• Birbirlerine yakın mesafedeki yanıcı borular için sorunsuz montaj 
• 30 yıl servis ömrü
UL, BS, DIN
11 CP 656 İntümesan Yangın Durdurucu Tıkaç
Duvar ve döşeme geçişlerinde, teklif ya da demet halindeki kabloların geçici ya da kalıcı yangın yalıtımında kullanılan malzeme
• Tekli ya da demet halindeki kablolar
• Yeni kablo geçişlerine imkan sağlar 
• Hızlı, kolay ve tozsuz uygulama 
• Duman ve zehirli gaz yalıtımı 
• Montaj sonrası anında kullanıma hazır 
• Ekstra alete ihtiyaç duyulmadan rahat montaj 
• 30 yıl servis ömrü
BS, DIN, FM, LPCB
12 CP 657 Yangın Durdurucu Esnek Tuğla
Kullanıma hazır, geçici ya da kalıcı uygulamalar için ısı ile genleşme özelliğine sahip esnek tuğla
• Farklı elektrik ve mekanik tesisatların bir arada olduğu çoklu yatay ya da düşey geçişler 
• Tek tek ya da kablo tavası içerisindeki geçişler 
• 70 mm çapa kadar plastik borular Metal borular
• Yeni kablo geçişlerine imkan veren çözüm 
• Hızlı, kolay ve tozsuz uygulama 
• Kolay kesilip, şekil verebilme 
• Duman ve gaz yalıtımı 
• Ekstra alet kullanmadan sorunsuz montaj 
• Yeniden kullanılabilir 
• 30 yıl servis ömrü
BS, UL, FM, DIN, LPCB
13 CP 651 İntümesan Yangın Durdurucu Yastık
Kablo ve kablo tavası geçişlerinin geçici ya da kalıcı yangın yalıtımını sağlayan kullanıma hazır yastık şeklinde malzeme
• Elektrik ve mekanik tesisatların aynı yerden geçtiği karışık tesisat şaftları 
• Kablo demetleri, kablo tavaları 
• CP 636 harç ürünü içerisinde rezervasyonlar
• Yeni kablo geçişlerine imkan sağlar 
• Ekstra alet kullanmadan rahatlıkla uygulama yapılabilir 
• Tekrar tekrar kullanılmaya müsait yırtılmaya dayanıklı sağlam yapı 
• Hızlı, rahat, tozsuz montaj 
• Alçıpan duvarlarda kullanılabilir
BS, AS, DIN
14 CP 620 Yangın Durdurucu Köpük
Küçük ve orta büyüklükteki karışık geçişlerde rahatlıkla uygulaması yapılabilen, çift bileşenli, hacminin 7 katına kadar genleşebilen yangın durdurucu köpük
• Elektrik ve mekanik tesisatların birlikte geçtiği karışık küçük ve orta büyüklükteki şaftlar 
• Kabloların tek tek, demet halinde ya da kablo tavası içerisinden geçtiği elektrik tesisatı geçişleri 
• İzolasyonlu ya da izolasyonsuz metal borular
• Dar ve sıkışık kabloların arasına sızıp, şişerek etkin duman sızdırmazlık 
• 1 dakika içerisinde sertleşerek kürünü alır 
• Su bazlı boya ile boyanabilir 
• Artan parçalar tekrar kullanılabilir
BS, DIN, UL, AS, FM
14 CP 620 Yangın Durdurucu Köpük
Küçük ve orta büyüklükteki karışık geçişlerde rahatlıkla uygulaması yapılabilen, çift bileşenli, hacminin 7 katına kadar genleşebilen yangın durdurucu köpük
• Elektrik ve mekanik tesisatların birlikte geçtiği karışık küçük ve orta büyüklükteki şaftlar 
• Kabloların tek tek, demet halinde ya da kablo tavası içerisinden geçtiği elektrik tesisatı geçişleri 
• İzolasyonlu ya da izolasyonsuz metal borular
• Dar ve sıkışık kabloların arasına sızıp, şişerek etkin duman sızdırmazlık 
• 1 dakika içerisinde sertleşerek kürünü alır 
• Su bazlı boya ile boyanabilir 
• Artan parçalar tekrar kullanılabilir
BS, DIN, UL, AS, FM
15 CP 620 Yangın Durdurucu Köpük
Geniş ve karışık geçişlerin kapatılması için taşyünü panellerin üzerine sürülen ekonomik yangın durdurucu boya malzemesi
• Karışık tesisatların olduğu elektrik ve mekanik şaftlar 
• Metal borular 
• Havalandırma Kanalları 
• Kablo ve kablo tavaları
• Geniş açıklıklar için ideal çözüm 
• Tekrar tesisat geçişlerine imkan sağlayan yapı 
• Kolay ve hızlı uygulanabilir 
• Birim metrekareye en ucuz maaliyeti olan ekonomik çözüm 
• 30 yıl servis ömrü
BS, DIN
16 CP 678 Kablo Boyası
İntümesan özelliği ile ısı anında kabloların üzerinde oluşturulan yanmaz tabaka sayesinde kablorın yanmasını engelleyen ve akım taşıma kapasitelerini muhafaza eden yangın durdurucu boya
• Tekli ve çoklu kablo demetleri, kablo tavaları
• Kolay uygulama 
• Yoğun kablolama ortamlarında ekonomik çözüm 
• Kolay temizlenebilir 
• Kablolara zararsız 
• Kuruduktan sonra çatlamalara dayanıklı esnek yapı • İç mekan kullanımları için
FM, IEC
17 CP 679A Kablo Boyası
Kabloların yanmasını engelleyen ve akım taşıma kapasitelerini muhafaza eden yangın durdurucu boya
• Tekli ve çoklu kablo demetleri, kablo tavaları
• Kolay uygulama 
• Yoğun kablolama ortamlarında ekonomik çözüm 
• Kolay temizlenebilir 
• Kuruduktan sonra çatlamalara dayanıklı esnek yapı 
• İç ve dış mekan kullanımları 
• Yağ ve benzin dökülmelerine karşı dayanıklı 
• Su geçirmez
FM, IEC, ABS, DNV