Biliyor musunuz ?

Şirketimizin vizyonu ve hedefleri doğrultusunda gelişen istihdam gücümüzün amacı...

Biliyor musunuz ?

Şirketimizin vizyonu ve hedefleri doğrultusunda gelişen istihdam gücümüzün amacı; rekabet ortamında farkı yaratanın İnsan olduğu bilincinden hareketle; çalışanların motivasyon düzeyini yükseltmek, şirkete olan bağlılık ve çalışanlar arası işbirliğini sürekli geliştirerek, stratejik planlarımızı ve tüm faaliyetlerimizi firmamızın rekabet gücünü artırmak hedefinde birleştirmektir.


 12 Temmuz 2018